Afspraken/Beleid 


ICBS de Wikkeling valt onder Stichting Jong Leren. Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen, dus ook onze school, onderschrijven. Op www.jl.nu/ouders leest u over welke onderwerpen het gaat en kunt u bijbehorende protocollen lezen. 

Het gaat om onderwerpen zoals:

- informatie en aanvraagformulier voor bijzonder verlof
- gedragscode internet, sociale media en BYOD
- klachtencommissie
- meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- ouders, kind en scheiding
- protocol schorsing en verwijdering