Oudervereniging  De Wikkeling


Wij vinden het fijn dat de school ook een eigen vertegenwoordiging van de ouders heeft,
met als doel: het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en schoolteam. Dit
heeft gestalte gekregen in de vorm van een vereniging, waarvan elke ouder automatisch
lid is bij aanmelding van hun kind.

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de
“Oudervereniging De Wikkeling”. Deze oudervereniging is een afvaardiging van de
ouders.

Wat doet de Oudervereniging De Wikkeling?
Als oudervereniging van De Wikkeling, organiseren wij samen met de leerkrachten
verschillende festiviteiten. Denk aan Sinterklaas, het Kerstdiner en het Paasontbijt.
Daarnaast zijn wij onder andere actief bij de schoolsport, activiteiten rondom Kerst en
Pasen, Koningsspelen, de schoolfotograaf en de avondvierdaagse. Ook de schoolreisjes
voor de groepen 1 tot en met 7 worden mede door het bestuur van de oudervereniging
georganiseerd.

Ouderbijdrage
Daarnaast is de Oudervereniging ook verantwoordelijk voor het beheer en de besteding
van de ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt volledig besteed ten behoeve van uw kind.
Het gaat hier om kosten die niet door het rijk worden vergoed, zoals de jaarlijkse
excursies, de sportdag, schoolreisje, Kerst- en Sinterklaas viering, maar ook
leermiddelen die de school extra nodig acht.

De vrijwillige ouderbijdrage* voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 67,00 per
leerling. Is de leerling dit jaar tussen 1 januari en 1 april 2022 op school gestart dan is
de bijdrage € 51,00. Begint de leerling na 1 april dan is de bijdrage € 37,00

Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering in september.
Tijdens deze vergadering doet de Oudervereniging verslag van haar activiteiten van het
afgelopen schooljaar en legt tevens verantwoording af over haar financiële activiteiten.
Het meest actuele jaarverslag kunt u opvragen via ov.wikkeling@jl.nu

*excl.: een extra bijdrage voor kamp en extra activiteiten rondom de afscheid van
groep 8 en aanschaf van een cadeau voor een sinterklaas surprise (groep 5 t/m 8)

 

Dit schooljaar bestaat de Oudervereniging uit: 

Mirjam Erkemeij - de Moor 

Voorzitter ov.wikkeling@jl.nu

Amy Spaan

Penningmeester ov.wikkeling@jl.nu

Paul van der Voorn 

Secretaris ov.wikkeling@jl.nu

Angela van’t Slot

Bestuur 

Nienke de Bruijn 

Bestuur

Sabrina Kortekaas

Bestuur

Yvette Doornebosch

Bestuur

Sandra Raaphorst

Bestuur

Nikita Adriaansen

Bestuur

Esther Yorks

Bestuur

 

 

Gedurende het schooljaar 2022-2023 vergadert de Oudervereniging op de volgende
data:

Wij starten de vergadering om 20:00. Wilt u een keer meekijken? U bent welkom, graag
wel even aanmelden via ov.wikkeling@jl.nu