Oudervereniging  De Wikkeling


Wij vinden het fijn dat de school ook een eigen vertegenwoordiging van de ouders heeft, met als doel: 

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de  “Oudervereniging De Wikkeling”. Deze oudervereniging is samengesteld uit ouders.

Wat doet de Oudervereniging De Wikkeling? 

Als oudervereniging van De Wikkeling, organiseren wij samen met de leerkrachten verschillende festiviteiten. Denk aan Sinterklaas, het Kerstdiner en het Paasontbijt. Daarnaast zijn wij onder andere actief bij de sportdag, activiteiten rondom Kerst en Pasen, de schoolfotograaf en de avondvierdaagse. Ook de schoolreisjes voor de groepen 1 tot en met 7 worden mede door het bestuur van de oudervereniging georganiseerd. 

Ouderbijdrage 

Daarnaast is de Oudervereniging ook verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt volledig besteed ten behoeve van uw kind. Het gaat hier om kosten die niet door het rijk worden vergoed, zoals de jaarlijkse excursies, de sportdag, Kerst- en Sinterklaas viering, maar ook leermiddelen die de school extra nodig acht. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 67,00 per leerling. Is de leerling dit jaar tussen 1 januari en 1 april 2022 op school gestart dan is de bijdrage € 51,00. Begint de leerling na 1 april dan is de bijdrage € 36,50 

Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering in september. Tijdens deze vergadering doet de Oudervereniging verslag van haar activiteiten van het afgelopen schooljaar en legt tevens verantwoording af over haar financiële activiteiten. Het meest actuele jaarverslag kunt u opvragen via ov.wikkeling@jl.nu 

 

Dit schooljaar bestaat de Oudervereniging uit: 

Mirjam Erkemeij - de Moor 

Voorzitter ov.wikkeling@jl.nu

Angela van’t Slot 

Penningmeester (Interim) ov.wikkeling@jl.nu

Paul van der Voorn 

Secretaris ov.wikkeling@jl.nu

Ankie Musters 

Bestuur / Notulist

Sabine Verhoeven 

Bestuur

Nienke de Bruijn 

Bestuur

Sander Cox 

Bestuur

Jacqueline van Moorten 

Bestuur

Sabrina Kortekaas 

Bestuur

Yvette Doornebosch 

Bestuur

Anouk van der Smaal 

Bestuur

Kirsten Martin 

Bestuur

Elvera Douwes-Kauffman 

Sandra Raaphorst 

Nikita Adriaansen 

Bestuur 

Bestuur 

Bestuur

 

Gedurende het schooljaar 2021-2022 vergadert de Oudervereniging op de volgende data: 


Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de Oudervereniging of wilt u misschien zelf iets doen binnen de oudervereniging? Neem dan gerust contact op via ov.wikkeling@jl.nu