Oudervereniging  De Wikkeling


Wij vinden het fijn dat de school ook een eigen vertegenwoordiging van de ouders heeft, met als doel: het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en schoolteam. Dit heeft gestalte gekregen in de vorm van een vereniging, waarvan elke ouder automatisch lid is bij aanmelding van hun kind.

 
Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de 
“Oudervereniging De Wikkeling”. Deze oudervereniging is een afvaardiging van de ouders.

Wat doet de Oudervereniging De Wikkeling?
Als oudervereniging van De Wikkeling, organiseren wij samen met de leerkrachten verschillende festiviteiten. Denk aan Sinterklaas, het kerstdiner en het Paasontbijt. Daarnaast zijn wij onder andere actief bij de sportdag, activiteiten rondom Kerst en Pasen, de avondvierdaagse. Ook de schoolreisjes voor de groepen 1 tot en met 7 worden mede door het bestuur van de oudervereniging georganiseerd. 

Ouderbijdrage
Daarnaast is de Oudervereniging ook verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt volledig besteed ten behoeve van uw kind. Het gaat hier om kosten die niet door het rijk worden vergoed, zoals de jaarlijkse excursies, de sportdag, Kerst- en Sinterklaas viering, maar ook leermiddelen die de school extra nodig acht.

Voor het schooljaar 2021 - 2022 is de bijdrage per kind vastgesteld op een bedrag van € 67,00. Deze bijdrage is op basis van vrijwilligheid. 

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering in september. Tijdens deze vergadering doet de Oudervereniging verslag van haar activiteiten van het afgelopen schooljaar en legt tevens verantwoording af over haar financiële activiteiten. Het meest actuele jaarverslag kunt u opvragen via ov.wikkeling@jl.nu

Dit schooljaar bestaat de Oudervereniging uit:
 
Mirjam Erkemeij - de Moor
Voorzitter
ov.wikkeling@jl.nu
Angela van’t Slot 
Penningmeester (Interim)
ov.wikkeling@jl.nu
Paul van der Voorn
Secretaris 
ov.wikkeling@jl.nu
Ankie Musters
Bestuur / Notulist
 
Sabine Verhoeven
Bestuur
 
Jolanda van der Zwet
Bestuur
 
Nienke de Bruijn
Bestuur
 
Sander Cox
Bestuur
 
Jacqueline van Moorten
Bestuur
 
Sabrina Kortekaas
Bestuur
 
Yvette Doornebosch
Bestuur
 
Anouk van der Smaal
Bestuur
 
Kirsten Martin
Bestuur
 
Elvera Douwes-Kauffman
Bestuur
 
Sandra Raaphorst
Bestuur
 
Nikita Adriaansen
Bestuur
 
 
Gedurende het schooljaar 2021-2022 vergadert de Oudervereniging op de volgende data:
Wij starten de vergadering om 20:00. Wilt u een keer meekijken? Graag even aanmelden via ov.wikkeling@jl.nu