Welkom op de school

Fijn dat u een kijkje neemt op de website van onze school.
Basisschool de Wikkeling is een school die is ontstaan uit een fusie van basisschool de Ark en basisschool Bommelstein. 

We zijn trots op onze nieuwe school waar we inspirerend onderwijs bieden zodat de leerlingen de ruimte krijgen om de eigen talenten te leren kennen. Door het beste uit elk kind te halen, begeleiden wij hen in hun ontwikkeling naar zelfstandige en sociale wereldburgers.

Bent u benieuwd naar onze school en ons verhaal, dan bent u van harte welkom voor een gesprek met een kopje koffie of thee en een rondleiding. U kunt hiervoor gebruik maken van de button op deze pagina, of een email sturen naar info.wikkeling@jl.nu.

Hartelijke groet, 
Anne Niehe, directeur

 

 
Missie
Onze missie is om kinderen te laten groeien naar sociale en zelfstandige wereldburgers die in staat zijn nieuwe dingen te doen. Daarom spreken de woorden van Piaget ons aan. 

"Je kunt een leerling vandaag iets leren, maar als je zijn nieuwsgierigheid kan prikkelen zal hij zijn hele leven blijven leren." - Jean Piaget

Basisschool de Wikkeling biedt daarvoor een warme, betekenisvolle leeromgeving met inspirerende lesactiviteiten. Wij werken vanuit de kernwaarden vertrouwen, inspireren en samenwerken.

 
Christelijk geïnspireerd onderwijs
De Wikkeling is een interconfessionele basisschool. Dit betekent dat meerdere geloofsrichtingen hun thuis vinden in de school.

Voor ons wil dat zeggen dat we de christelijke identiteit van de school laten terugkomen in de dialoog met leerlingen, ouders en teamleden. We kunnen in openheid en op een respectvolle manier spreken en nadenken over de diversiteit in geloof en levensvisies. We zullen in de dialoog oog hebben voor elkaar en altijd zoeken naar verbinding.
Ouderbetrokkenheid
Om goed te kunnen communiceren met u als ouder, maken wij gebruik van Parro.

Dit is een applicatie die u kan downloaden op uw telefoon, zodat u altijd toegang heeft tot belangrijke en handige informatie rondom uw kind. 
Team

Een team dat bestaat uit jonge startende leerkrachten, maar ook uit zeer ervaren leerkrachten. 

Het team heeft met veel enthousiasme mee vorm gegeven aan het onderwijs van onze school.

In het team werkt een aantal specialisten op het gebied van gedrag, hoogbegaafdheid, dyslexie, rekenen, muziek, bewegingsonderwijs en cultuur. Er is veel aandacht voor professionalisering zodat we op de hoogte zijn van de nieuwste onderwijs-inzichten